Gebruik je stem

Europe for Nature

Experts: laten we samen communiceren

Verhalen ingediend door experts

Waargenomen veranderingen in het milieu

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens het gesprek vertelde ik dat

Lees meer >
Waargenomen veranderingen in het milieu

Thuis in de biosfeer

De biosfeer, een dun schilletje van slechts enkele kilometers rondom onze mooie aarde. De enorme verscheidenheid aan plant- en diersoorten dat hierbinnen leeft vind ik

Lees meer >
Oplossingen om veranderingen in het milieu en/of de maatschappelijke gevolgen ervan te voorkomen/op te lossen

Towards a diverse and democratic food system

We could characterize our food system as a social construct: a complex set of rules, habits, practices, beliefs and views that have developed over time,

Lees meer >
Waargenomen veranderingen in het milieu

Natuurverbondenheid

Ik ben getogen in Zandvoort, vlak bij de duinen. Als kleine jongen liep ik daar vaak over hazenpaadjes, klom in bomen en bouwde hutten. Een

Lees meer >
Oplossingen om veranderingen in het milieu en/of de maatschappelijke gevolgen ervan te voorkomen/op te lossen

Nederland Natuurinclusief biedt perspectief

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Veel van deze opgaven leggen een claim op de beschikbare ruimte. Denk aan ruimte voor biodiversiteit, voor

Lees meer >

Doorzoek de verhalen