Image author: Alexis Lours (Wikimedia Commons)

Het gaat slecht met de Europese vogelpopulaties. Sinds 1990 zien we een afname van 12% onder de 168 meest voorkomende soorten. Vooral de landbouwvogels gaan sterk achteruit (met een afname van 36%), voornamelijk door de intensivering van de landbouw. De Europese Unie kan deze negatieve trend omdraaien door meer in te zetten op natuur-inclusieve landbouw, nieuwe natuurreservaten te creëren en bestaande natuurgebieden te beschermen. Deze maatregelen zullen niet alleen de vogels helpen, maar ook de Europese burgers. Diverse wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat vogels kijken – en tijd doorbrengen in de natuur – goed is voor de mentale gezondheid. Met de juiste inspanningen van de EU kunnen dus zowel de vogels en de Europese burgers fluitend door het leven gaan.

This story was also published on: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7196842846178426881/

Share the Post:

Related Posts

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens

Read More