Biodiversiteit, waarom ook alweer?

Rob Janmaat, Communicatiebureau de Lynx

Image author: Rob Janmaat

In het afgelopen jaar hebben ministerie van LNV, de provincies, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL en Rijkswaterstaat een gezamenlijk natuurverhaal opgesteld. Het kwam tot stand na een aantal panelgesprekken, verkenning van publieksonderzoeken, gesprekken met deskundigen en natuurlijk in samenspraak met vertegenwoordigers van deze instanties en organisaties. In het kort:

Natuur is wezenlijk voor de mens, niet alleen voor schone lucht en schoon water maar ook omdat natuur weldadig werkt voor de mens, dus voor ontspanning en gezondheid. Natuur heeft ook een eigen waarde. De uitspraak van Matthijs Schouten werd aangehaald: wie denken we wel dat we zijn ….. (om te bepalen welke soorten mogen blijven en welke niet). En daar bovenop: wij zijn natuur. We zijn onlosmakelijk verbonden met natuur, in één groot systeem. Als we daar aan tornen, gaan we daar absoluut de gevolgen van merken.

In het natuurverhaal wordt ook gewezen op de urgentie om aan natuurkwaliteit te werken. Plus: als we serieus werk maken van natuurversterking dan is er ook een mooi perspectief. Met meer bloemen, meer vogels, meer groen om ons heen. Zorgen wij voor natuur, dan zorgt natuur voor ons.

Dit natuurverhaal is gepretest bij 450 personen en is positief ontvangen. Die 450 personen waren niet helemaal willekeurig gekozen. Zij behoorden tot 80% van de Nederlanders die natuur belangrijk vinden en die het verdwijnen van soorten een slechte zaak vinden. Dat vergeten we soms, maar echt: meer dan 80% van de Nederlanders vindt natuur essentiëel en vindt het erg dat er dier- en plantensoorten uit Nederland verdwijnen!

Het hele natuurverhaal is te vinden op
https://lnkd.in/egS8EqDB

Kijk voor de campagne op www.sterkermetnatuur.nl
hashtag #sterkermetnatuur

This story was also published on:

Share the Post:

Related Posts

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens

Read More