Heischraal grasland staat op omvallen

Ir. Friso van der Zee, Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research

Image author: Friso van der Zee

Heischraal grasland is een combinatie is van heide en grasland. Hierin komen veel zeldzame planten en insecten voor, zoals Valkruid (Arnica montana), Kleine schorseneer (Scorzonera humilis) en de Kommavlinder (Hesperia comma). Maar heischraal grasland is ernstig bedreigd. Door de stikstofdepositie verzuurt de bodem en verdwijnen de zeldzame soorten. Heischraal grasland is een zogenaamd ‘prioritair habitattype’. Dat wil zeggen dat we niet alleen moeten zorgen voor het behoud, maar ook voor verbetering en uitbreiding. Daartoe is Nederland in Europees verband toe verplicht.
Daarom moet de stikstofdepositie zo snel mogelijk omlaag. Het is echter de vraag of het op tijd lukt om uitstoot vanuit verkeer, industrie en landbouw genoeg te verminderen. Tot zolang kunnen we niet anders dan dweilen met de kraan open door middel van beheer. Anders sterven de soorten van het heischraal grasland uit.
Er is een Actieplan voor redding van heischraal grasland. De laatste restjes heischraal grasland liggen allemaal in natuurgebieden en veel beheerders doen goed hun best om deze te verbeteren. Er is echter niet genoeg geld en er wordt door provincies niet genoeg samengewerkt. Het wordt tijd om echt prioriteit te gaan geven aan heischraal grasland, en het Actieplan te gaan uitvoeren! #EuropeForNature, www.EuropeForNature.eu

This story was also published on: https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-heischraalgrasland-def.9a5585.pdf

Share the Post:

Related Posts

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens

Read More