Image author: Earthrise - Apollo 8

De biosfeer, een dun schilletje van slechts enkele kilometers rondom onze mooie aarde. De enorme verscheidenheid aan plant- en diersoorten dat hierbinnen leeft vind ik fascinerend. Deze miljoenen soorten zorgen voor het functioneren van de ecosystemen waar ook wij onderdeel van zijn.

Evolutionair gezien bestaat onze soort eigenlijk nog maar kort. In 300.000 jaar hebben onze voorouders zich over het aardoppervlak verspreid. Waar zij kwamen zetten ze hun omgeving naar hun hand, maar werden op hun beurt ook gevormd, gevoed, en gedragen door lokale ecosystemen.

Inmiddels beïnvloedt de mens op grote schaal het functioneren van diezelfde biosfeer waaruit we ontsproten zijn. Ongeveer de helft van het bewoonbare land wordt gebruikt voor de landbouw, waarvan bijna 80% voor de veehouderij. Alle mensen en ons vee (koeien, varkens, etc.) wegen 25x zoveel als alle wilde zoogdieren samen. Onze claim op de beschikbare ruimte op aarde gaat ten koste van het leefgebied van andere soorten.

Dit kan anders. Door onze landbouwgebieden, steden, en tuinen eerlijker te delen met niet-menselijke soorten. Door onze consumptiepatronen te verduurzamen. Maar ook door ons bewust te zijn van de verweven geschiedenis van onszelf en de rest van het leven in de biosfeer.

This story was also published on:

Share the Post:

Related Posts

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens

Read More