Image author: Derk Jan Stobbelaar

Natuur in de stad is van groot belang voor onder andere biodiversiteit, waterretentie, hittestressbestrijding, sociale cohesie en om mensen in beweging te krijgen. Kortom, natuur is belangrijk voor een prettig leefklimaat. Hoe krijg je dat voor elkaar? De gemeente Arnhem heeft met de wijkgroenagenda-aanpak daarvoor een goede aanzet gegeven. Eerst kijken waartoe de wijkbewoners zelf in staat zijn, kijken of er al een groengroep is waarmee samengewerkt kan worden. Dan zoveel mogelijk mensen vragen wat, hoe en waar ze groen zouden willen zien in hun wijk en wat hun bijdrage aan het onderhoud zou kunnen zijn. Daarna snel tot actie over gaan, laten zien dat het menens is. Zo heeft Arnhem al tien wijken blijvend vergroend, waarbij de participatie van de wijkbewoners vergroot is. Arnhem heeft als het ware de latente groendoeners wakker gemaakt. Er is echter een groep die hieraan niet meedoet. Deze proberen we nu te bereiken door rolmodellen in te zetten, dat zijn wijkbewoners die langs de deuren gaan om met mensen te praten over hun zorgen en wensen op het gebied van groen en leefbaarheid. De eerste resultaten zijn hoopgevend: mensen doen weer mee en de wijk wordt groener.

This story was also published on: https://stadszaken.nl/artikel/5711/arnhemse-wijkgroenagenda-helpt-groenarme-wijken-vooruit

Share the Post:

Related Posts

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens

Read More