Commercial organisation

Biodiversiteit, waarom ook alweer?

In het afgelopen jaar hebben ministerie van LNV, de provincies, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL en Rijkswaterstaat een gezamenlijk natuurverhaal opgesteld. Het kwam tot stand na een aantal panelgesprekken, verkenning van publieksonderzoeken, gesprekken met deskundigen en natuurlijk in samenspraak met vertegenwoordigers van deze instanties en organisaties. In het kort: Natuur is wezenlijk voor de mens, niet alleen […]

Biodiversiteit, waarom ook alweer? Read More »

Advocating for a Nature-Positive Future: A Call to Action

The degradation of nature in Europe, including issues like nitrogen emissions, declining soil quality, and the reduction of pollinators, underscores the urgent need for action. Global biodiversity agreements highlight this necessity. Nature not only holds intrinsic value but also provides essential resources and services such as clean air, water, and healthy soils, which are critical

Advocating for a Nature-Positive Future: A Call to Action Read More »