Waarom investeren in natuur en duurzaamheid zinvol is

dr. Juul Limpens, WUR

Image author: Juul Limpens

Wat heb je liever, je eigen benen of een prothese? Voor mij is het antwoord op de vraag waarom te investeren in gezonde ecosystemen net zo vanzelfsprekend. Iets meer dan dertig jaar onderzoek aan gezondheid en herstel van venen en duinen heeft me overtuigd dat goed functionerende, gezonde, ecosystemen net zo belangrijk zijn voor onze kwaliteit van leven als onze eigen benen. Ja, natuurlijk kunnen we met technische ingrepen wateraanvoer reguleren, ons water zuiveren met nano-membranen, dijken bouwen om het zeewater tegen te houden en CO2 in oude bodemlagen onder de Noordzee opslaan om verdere opwarming van het klimaat te voorkomen. Stuk voor stuk technische hoogstandjes. Stuk voor stuk ook maatschappelijke diensten die ecosystemen al eeuwenlang vervullen. Gezonde moerassen zorgen voor berging en vasthouden van regenwater, schone zandgronden helpen met de zuivering van drinkwater, onze duinen beschermen ons tegen de stijgende zeespiegel, en venen leggen net als bossen CO2 vast. Stuk voor stuk ecosysteemdiensten die de maatschappij aanzienlijk meer opleveren dan de technische alternatieven. Om onze kwaliteit van leven ook in de toekomst te borgen hebben we alle oplossingen, inclusief gezonde ecosystemen, hard nodig. Toekomstbestendige plannen koesteren daarom ons natuurlijk kapitaal. Want wie heeft nu liever een prothese?

This story was also published on:

Share the Post:

Related Posts

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens

Read More