Biodiversity/Nature/Ecology

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens het gesprek vertelde ik dat ikzelf enorm geraakt word door het verslechteren van de natuur, omdat ik die niet alleen als een groene decoratie zie, maar dat ze een onlosmakelijk deel van mijn wezen uitmaakt. […]

Weemoed en hoop Read More »

Connecting People and Wildlife: A conversation with all participants (human and non-human)

From an early age I was touched by the nature around me. Therefore, it was no surprise that I felt completely at home when studying Forest and Nature Management at Wageningen University. It was there that a seed has been planted to really understand conflicts between people and wild animals. Especially what lessons we can

Connecting People and Wildlife: A conversation with all participants (human and non-human) Read More »

Thuis in de biosfeer

De biosfeer, een dun schilletje van slechts enkele kilometers rondom onze mooie aarde. De enorme verscheidenheid aan plant- en diersoorten dat hierbinnen leeft vind ik fascinerend. Deze miljoenen soorten zorgen voor het functioneren van de ecosystemen waar ook wij onderdeel van zijn. Evolutionair gezien bestaat onze soort eigenlijk nog maar kort. In 300.000 jaar hebben

Thuis in de biosfeer Read More »

Towards a diverse and democratic food system

We could characterize our food system as a social construct: a complex set of rules, habits, practices, beliefs and views that have developed over time, which shape our behavior. From this perspective, institutional change is essential for sustainability transitions. After all, such a transition can only take place if we change the rules of the

Towards a diverse and democratic food system Read More »

Nederland Natuurinclusief biedt perspectief

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Veel van deze opgaven leggen een claim op de beschikbare ruimte. Denk aan ruimte voor biodiversiteit, voor voldoende voedsel van goede kwaliteit, voor het opwekken van duurzame energie, voor wonen, en voor het omgaan met de gevolven van klimaatverandering. Vaak worden deze opgaven nog los van elkaar

Nederland Natuurinclusief biedt perspectief Read More »

Drought and nitrogen load do more damage to nature together

More and more we see trees in NW Europe struggling with the effects of drought. Most native species have some natural degree of tolerance to drought, at least when growing in soils that do not have an overload of nitrogen. The widespread persistent high levels of nitrogen in the forest soil, because of agricultural, industrial

Drought and nitrogen load do more damage to nature together Read More »

Climate change is threatening forest and forestry in Europe

Climate is one of the major factors composing tree ecological niches as defined by Hutchinson (Booth et al., 1987; Hutchinson, 1965). Consequently, concerns arise with the increase in harming events caused by anthropic climate change (Marini et al, 2012). Some species would not have neither the genetic potential to adapt nor the dispersal capacity to

Climate change is threatening forest and forestry in Europe Read More »

Gegen Rechts für Umwelt- und Klimaschutz

Bald sind Europawahlen und nicht erst jetzt zeigt sich ein Rechtsruck in Europa und über seine Grenzen hinaus. Auch nicht erst jetzt zeigt sich, dass die ungleiche Verteilung von Vermögen weltweit weiterwächst mit der Folge, dass mehr und mehr Menschen in Armut leben müssen. Zeitgleich lässt sich allerorts beobachten, wie extreme Wetterereignisse zunehmen. Darunter Hagel,

Gegen Rechts für Umwelt- und Klimaschutz Read More »