Europe For Nature

stories: Biodiversity / Nature / Ecology

Stories submitted by experts on Biodiversity / Nature / Ecology (all languages)

Observed environmental change

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens het gesprek vertelde ik dat

Lees meer >
Observed environmental change

Thuis in de biosfeer

De biosfeer, een dun schilletje van slechts enkele kilometers rondom onze mooie aarde. De enorme verscheidenheid aan plant- en diersoorten dat hierbinnen leeft vind ik

Lees meer >
Solutions to prevent/solve environmental change and/or its societal impacts

Towards a diverse and democratic food system

We could characterize our food system as a social construct: a complex set of rules, habits, practices, beliefs and views that have developed over time,

Lees meer >
Observed environmental change

Natuurverbondenheid

Ik ben getogen in Zandvoort, vlak bij de duinen. Als kleine jongen liep ik daar vaak over hazenpaadjes, klom in bomen en bouwde hutten. Een

Lees meer >
Solutions to prevent/solve environmental change and/or its societal impacts

Nederland Natuurinclusief biedt perspectief

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Veel van deze opgaven leggen een claim op de beschikbare ruimte. Denk aan ruimte voor biodiversiteit, voor

Lees meer >