Netherlands

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens het gesprek vertelde ik dat ikzelf enorm geraakt word door het verslechteren van de natuur, omdat ik die niet alleen als een groene decoratie zie, maar dat ze een onlosmakelijk deel van mijn wezen uitmaakt. […]

Weemoed en hoop Read More »

Connecting People and Wildlife: A conversation with all participants (human and non-human)

From an early age I was touched by the nature around me. Therefore, it was no surprise that I felt completely at home when studying Forest and Nature Management at Wageningen University. It was there that a seed has been planted to really understand conflicts between people and wild animals. Especially what lessons we can

Connecting People and Wildlife: A conversation with all participants (human and non-human) Read More »

Thuis in de biosfeer

De biosfeer, een dun schilletje van slechts enkele kilometers rondom onze mooie aarde. De enorme verscheidenheid aan plant- en diersoorten dat hierbinnen leeft vind ik fascinerend. Deze miljoenen soorten zorgen voor het functioneren van de ecosystemen waar ook wij onderdeel van zijn. Evolutionair gezien bestaat onze soort eigenlijk nog maar kort. In 300.000 jaar hebben

Thuis in de biosfeer Read More »

Towards a diverse and democratic food system

We could characterize our food system as a social construct: a complex set of rules, habits, practices, beliefs and views that have developed over time, which shape our behavior. From this perspective, institutional change is essential for sustainability transitions. After all, such a transition can only take place if we change the rules of the

Towards a diverse and democratic food system Read More »

Nederland Natuurinclusief biedt perspectief

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Veel van deze opgaven leggen een claim op de beschikbare ruimte. Denk aan ruimte voor biodiversiteit, voor voldoende voedsel van goede kwaliteit, voor het opwekken van duurzame energie, voor wonen, en voor het omgaan met de gevolven van klimaatverandering. Vaak worden deze opgaven nog los van elkaar

Nederland Natuurinclusief biedt perspectief Read More »

Drought and nitrogen load do more damage to nature together

More and more we see trees in NW Europe struggling with the effects of drought. Most native species have some natural degree of tolerance to drought, at least when growing in soils that do not have an overload of nitrogen. The widespread persistent high levels of nitrogen in the forest soil, because of agricultural, industrial

Drought and nitrogen load do more damage to nature together Read More »

Vote on a party that puts sustainability before short-term interests

The upcoming European elections are incredibly important for nature. European authorities have begun to roll back many policies and rules that are meant to protected nature, to ensure that our environment gets cleaner and healther, and to help industries and agriculture adopt environmentally friendly practices. This is worrying, because despite recovery here and there, the

Vote on a party that puts sustainability before short-term interests Read More »

Convivial conservation

Convivial conservation is a new “vision, a politics and a set of governance principles for the future of conservation” (Büscher & Fletcher, 2019, p. 284). Through its core focus on ‘living with’ biodiversity within planetary boundaries, it will also productively address the likely dramatic impacts of climate change (IPBES-IPCC, 2021). Grounded in a political ecological

Convivial conservation Read More »