Europe For Nature

stories: Water

Stories submitted by experts on Water (all languages)

Solutions to prevent/solve environmental change and/or its societal impacts

Natuur in de stad: de Arnhemse aanpak

Natuur in de stad is van groot belang voor onder andere biodiversiteit, waterretentie, hittestressbestrijding, sociale cohesie en om mensen in beweging te krijgen. Kortom, natuur

Lees meer >