NL Nederlands

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens het gesprek vertelde ik dat ikzelf enorm geraakt word door het verslechteren van de natuur, omdat ik die niet alleen als een groene decoratie zie, maar dat ze een onlosmakelijk deel van mijn wezen uitmaakt. […]

Weemoed en hoop Read More »

Thuis in de biosfeer

De biosfeer, een dun schilletje van slechts enkele kilometers rondom onze mooie aarde. De enorme verscheidenheid aan plant- en diersoorten dat hierbinnen leeft vind ik fascinerend. Deze miljoenen soorten zorgen voor het functioneren van de ecosystemen waar ook wij onderdeel van zijn. Evolutionair gezien bestaat onze soort eigenlijk nog maar kort. In 300.000 jaar hebben

Thuis in de biosfeer Read More »

Nederland Natuurinclusief biedt perspectief

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Veel van deze opgaven leggen een claim op de beschikbare ruimte. Denk aan ruimte voor biodiversiteit, voor voldoende voedsel van goede kwaliteit, voor het opwekken van duurzame energie, voor wonen, en voor het omgaan met de gevolven van klimaatverandering. Vaak worden deze opgaven nog los van elkaar

Nederland Natuurinclusief biedt perspectief Read More »

Waarom doen boeren niet gewoon wat we zeggen?

Dit was lang geleden een wanhopige, maar serieuze vraag van een collega. “We weten precies wat weidevogels nodig hebben: waarom doen boeren niet gewoon wat we zeggen?” Ik ben die collega nog altijd dankbaar, want het gaf mij een extra zetje om mij te verdiepen in wat boeren nodig hebben om voor biodiversiteit te zorgen.

Waarom doen boeren niet gewoon wat we zeggen? Read More »

P.S. We onthouden geen dagen, we onthouden momenten

Lieve Aarde Soms ben ik bang dat ik te diep in je glas kijk Soms ben ik bang dat ik te ondiep kijk Soms zit ik met gesloten ogen op je oppervlak wil ik je met zoete tong bezingen zachte briesjes in je oren fluisteren regendruppels in je nek sprenkelen Soms wil ik zonnestralen voor

P.S. We onthouden geen dagen, we onthouden momenten Read More »

Massale sterfte door droogte doe je niet teniet met veel regen

Wat een regen hebben we de afgelopen maanden gehad. Ik krijg regelmatig de opmerking dat het neerslagtekort nu inmiddels toch wel weer aangevuld moet zijn. Daarin spreekt de hoop dat daarmee het effect van de extreem droge en warme periodes in voorgaande jaren weer teniet is gedaan. Helaas. Massale sterfte door extreme weersomstandigheden compenseer je

Massale sterfte door droogte doe je niet teniet met veel regen Read More »

De pulskor – een wortel voor de neus van de vissers

De beloofde herintroductie van de pulskor door de PVV-coalitie geeft vissers valse hoop. De EU zal niet akkoord gaan en bovendien is er ondertussen alweer ander vistuig ontwikkeld wat meer kans maakt op brede acceptatie. De visserij in Europa is afgestemd met andere EU-landen en ingebed in het gemeenschappelijk visserijbeleid. Hierin zijn ook alle maximale

De pulskor – een wortel voor de neus van de vissers Read More »

Meer natuur: voor meer waterveiligheid en een mooier Nederland

Wolkbreuk in Friesland zet straten blank’ en ‘Wateroverlast in Limburg, campings ontruimd’, maar ook ‘Langste files van het jaar door hevige regenval’. Zomaar een paar krantenkoppen van de afgelopen week. In sommige plekken van ons land viel halverwege de maand mei tot wel 70 mm water in een kort tijdsbestek door regen- en onweersbuien. Is

Meer natuur: voor meer waterveiligheid en een mooier Nederland Read More »